Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về việc hoãn kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (171/TB-UBND ngày 17/4/2018).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

 

          

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 122/GM-UBND ngày 13/4/2018 mời dự kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, thời gian từ 14 giờ 00 phút, ngày 17/4/2017 (thứ Ba).  

 

Do lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác đột xuất, UBND tỉnh hoãn Chương trình kiểm tra, làm việc theo Giấy mời trên, thời gian tổ chức lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

UBND tỉnh thông báo để các thành phần dự làm việc biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn