Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Đoàn đại biểu đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018 (128/GM-UBND ngày 16/4/2018).

GIẤY MỜI

Họp Đoàn đại biểu đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân

trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018

 

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018 tổ chức cuộc họp để quán triệt công tác chuẩn bị và một số nội dung trong chuyến công tác đến tất cả các thành viên của Đoàn, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành viên Đoàn đại biểu của tỉnh tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/4/2018 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp.

Trân trọng kính mời các thành viên Đoàn công tác đến dự đúng thành phần và thời gian trên./.

(Ghi chú: Đề nghị các thành viên Đoàn đến dự họp chuẩn bị 01 bản chứng minh nhân dân phô tô)

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn