Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp 30/4 và 01/5 (332/UBND-TH ngày 16/4/2018).

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 3343/VPCP-TH ngày 11/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức trực và báo cáo như sau:

 

1. Về việc trực trong dịp nghỉ lễ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí nghỉ hợp lý; phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong những ngày nghỉ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và tổ chức.

 

2. Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề quan trọng, nổi cộm phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình biên giới, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ; gửi UBND tỉnh trong sáng ngày 02/5/2017./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn