Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp thống nhất một số nội dung chuyến công tác đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018 (127/GM-UBND ngày 16/4/2018).

GIẤY MỜI

Họp thống nhất một số nội dung chuyến công tác thăm, động viên

Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018. Để chuyến công tác đạt hiệu quả, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

 

1. Thời gian: Từ 16h00’ ngày 17/4/2018 (thứ Ba).

 

2. Địa điểm: Phòng họp A3 tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

 

3. Nội dung: Bàn, thống nhất một số công việc liên quan đến chuyến công tác thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2018.

 

Trân trọng kính mời đồng chí đến dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn