Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan (126/GM-UBND ngày 6/4/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới

tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2018, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan, xã Hữu Lễ và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn thuộc xã Hữu Lễ.

2. Thời gian, địa điểm:

Từ 14 giờ 00 phút ngày 20/4/2018 (thứ Sáu): Đoàn công tác tập trung tại khu vực trung tâm xã Hữu Lễ để kiểm tra thực tế một số công trình, dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...) sau đó làm việc tại trụ sở UBND xã Hữu Lễ (dự kiến thời gian họp từ 15 giờ 00 phút).

3. Nội dung: Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Quan và xã Hữu Lễ.

4. Phân công chuẩn bị:

- UBND huyện Văn Quan:

+ Chuẩn bị báo cáo chung về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra; mời các thành phần liên quan của huyện dự họp;

+ Chỉ đạo UBND xã Hữu Lễ: Chuẩn bị báo cáo chi tiết tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; bố trí địa điểm họp và mời các thành phần của xã dự họp.

(Bản điện tử báo cáo phục vụ làm việc của huyện, xã gửi về địa chỉ email: Vuquangkhanhls@gmail.com trước 14h00’ ngày 19/4/2018).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

5. Bố trí phương tiện phục vụ công tác:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Các đơn vị được giao bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi để phục vụ công tác, cụ thể:

+ Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và phóng viên Báo Lạng Sơn đi chung xe do Sở Xây dựng bố trí;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ đi chung xe do Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí.

- Các thành phần sở, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe, tự thống nhất thời gian, địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn