Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường (1286/VP-KGVX, ngày 16/4/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Công Thương;

- Ban Dân tộc tỉnh.

 

Xem xét Công văn số 387/SCT-KC&XTTM ngày 13/4/2018 của Sở Công Thương về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý về việc tỉnh Lạng Sơn chỉ tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2018 như đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 387/SCT-KC&XTTM. Không tham gia Hội chợ quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 298/UBDT-HTQT ngày 02/4/2018.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn