Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hà Lâm (1282/VP-KTN, ngày 16/4/2018)

 

                                Kính gửi:

 

-  Sở Tài nguyên và Môi trường;

-  UBND huyện Hữu Lũng;

- Công ty TNHH Hà Lâm.

 

Xem xét Văn bản số 05/CV-HL ngày 11/4/2018 của Công ty TNHH Hà Lâm về việc giúp đỡ hoàn thiện hồ sơ pháp lý mỏ cát, sỏi Yên Bình 1, xã Yên Bình và xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hà Lâm theo quy định của pháp luật; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.

 (Văn bản số 05/CV-HL của Công ty TNHH Hà Lâm gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn