Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý dự thảo Dự án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khoẻ, dự phòng bệnh không lây nhiễm (1280/VP-KGVX, ngày 16/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Công văn số 1385/BGDĐT-GDTC ngày 11/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Dự án đảm bảo dinh dưỡng  hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khoẻ, dự phòng bệnh không lây nhiễm; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Dự án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên; trực tiếp gửi văn bản góp ý về Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và UBND tỉnh trước ngày 19/4/2018.

(Công văn s1385/BGDĐT-GDTC ngày 11/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn