Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra thực địa hướng tuyến Dự án tuyến nối đường Hùng Vương với QL 1A và đường Lý Thái Tổ (kéo dài) (125/GM-UBND ngày 13/4/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra thực địa hướng tuyến Dự án tuyến nối đường Hùng Vương

với QL 1A và đường Lý Thái Tổ (kéo dài)

 

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra kiểm tra thực địa hướng tuyến Dự án tuyến nối đường Hùng Vương với QL 1A và đường Lý Thái Tổ (kéo dài), với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn;

2. Thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc:

Bắt đầu từ 8h00’ ngày 17/4/2018 (thứ Ba), Đoàn tập trung tại Ngã 3 Viettel , điểm đầu tuyến nối đường Hùng Vương với QL 1A. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Đoàn họp tại Phòng họp Tầng 4 - trụ sở UBND tỉnh.

3. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị hồ sơ tài liệu, báo cáo đối với 02 dự án trên, sao in tài liệu đảm bảo phục vụ làm việc.

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn