Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo Về việc bổ sung thành phần mời Dự Hội nghị tại Giấy mời số 120/GM-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh (168/TB-UBND ngày 13/4/2018).

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung thành phần dự Hội nghị tại Giấy mời

số 120/GM-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh

 

Kính gửi:

 

- Sở Xây dựng;

- Cục Hải quan, Cục Thuế;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

Thực hiện Công điện số 417/CĐ-VPCP ngày 11/4/2018 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 120/GM-UBND ngày 12/4/2018 mời các thành phần dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông; thời gian tổ chức: 8 giờ 00, ngày 16/4/2018 (thứ Hai) tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

 

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3770/BGTVT-VP ngày 12/4/2018, UBND tỉnh mời bổ sung thành phần dự Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau:

 

- Đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn