Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (122/GM-UBND ngày 13/4/2018).

GIẤY MỜI

Dự kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2018, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, làm việc với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Chi cục Quản lý thị trường, Đội 389 tỉnh.

- Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát liên hợp Dốc quýt.

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt.

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 17/4/2018 (thứ Ba).

4. Địa điểm: Tại trụ sở Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt.

5. Công tác chuẩn bị:

- Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo nội dung làm việc; chuẩn bị phòng họp phục vụ buổi làm việc.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn