Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Chỉ đạo thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 22/03/2018 - 10:22

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 908/VP-KGVX, ngày 21/3/2018).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

 

UBND các huyện thực hiện các giải pháp kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; truyền dẫn phát sóng; nâng cao chất lượng chương trình theo những nội dung trong Đề án thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp huyện.

 

Thùy Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn