Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT

Thứ Tư, 21/03/2018 - 15:02
Ảnh minh họa (baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hoá mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (Công văn số 244 /UBND-KTTH, ngày 21/3/2018).

 

Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan kiểm dịch, UBND các huyện biên giới tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị mình và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT./.

 

Bích Diệp

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn