Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

UBND tỉnh chỉ đạo về thu phí nước thải sinh hoạt

Thứ Ba, 20/03/2018 - 14:20

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc thu phí nước thải sinh hoạt (Công văn số 240/UBND-KTTH ngày 20/3/2018).

 

Ảnh minh họa

Đối với khu vực đô thị gồm địa bàn thành phố Lạng Sơn, các thị trấn có công trình cấp nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước quản lý: Thực hiện thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2288/QĐ-UBND  ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh.

 

Các khu vực đô thị còn lại và các thị trấn: Chi Lăng (huyện Chi Lăng), Na Dương (huyện Lộc Bình), Nông trường chè Thái Bình (huyện Đình Lập) thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; mức thu phí là 10% trên giá bán của 01 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng do Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn cung ứng.

 

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ địa bàn được thực hiện chế độ bù giá; vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch theo quy định) thì mức phí căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Trạm cấp nước huyện Văn Quan được trích để lại 10% trên tổng số tiền phí thu được, 90% nộp vào ngân sách Nhà nước; UBND xã, phường, thị trấn được trích để lại 25%, còn 75% nộp vào ngân sách Nhà nước./.

 

Phương Linh

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn