Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Quy định về hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập

Thứ Hai, 19/03/2018 - 09:25

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025 (Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, quy định định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới phòng học mầm non và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hỗ trợ xây dựng mới với mức 150 triệu đồng/phòng học. Hỗ trợ giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng ngắn hạn) đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hằng tháng một khoản thu nhập bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng, mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy.

 

Tại quy định cũng nêu rõ nguyên tắc, điều kiện, thời gian chi hỗ trợ và kinh phí thực hiện.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2018. Các cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành (từ ngày 21/12/2017)./.

 

Phương Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn