Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 huyện Bắc Sơn

Thứ Sáu, 16/03/2018 - 09:39

Ngày 15/3/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

 

Ngay từ đầu năm, huyện Bắc Sơn đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phân bổ, giao chỉ tiêu thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 cho các ngành, các địa phương thực hiện. Các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và công tác ra quân đầu xuân trồng cây, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện triển khai thực hiện hiệu quả. 2 tháng đầu năm, toàn huyện đã gieo trồng được gần 2.800ha cây trồng các loại, đạt 41,4% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 25,2% dự toán tỉnh giao. Công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư, cũng như công tác xây dựng nông thôn mới thường xuyên được huyện quan tâm, đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao huyện Bắc Sơn trong công tác triển khai khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí đề nghị, huyện cần đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, nhất là phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, phòng chống lãng phí, tiêu cực. Tập trung sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ Đông – Xuân, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý trên các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thu hút các nguồn lực đầu tư, quản lý, quy hoạch đất đai, sáp nhập các thôn bản. Phát triển, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Chú trọng phát triển ngành du lịch, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, nhất là về đất đai, môi trường. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung đôn đốc chỉ đạo xã Vũ Sơn và xã Nhất Tiến hoàn thành các chỉ tiêu, về đích theo đúng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các xã khác trên địa bàn xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí hàng năm.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng cùng thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế tại xã Vũ Sơn

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra thực tế tại xã Vũ Sơn. Đồng thời, nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 và chương trình xây dựng nông thôn mới của hai xã Vũ Sơn và Nhất Tiến. Đối với hai xã, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tập trung đôn đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong thực hiện từng tiêu chí. Chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, tiếp tục tuyên truyền vận động, huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch./.  

 

Khánh Ly

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn