Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sai phạm về pháo (805/VP-NC, ngày 14/3/2018)

 

Kính gửi:

 

- Công an tỉnh;

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

- UBND các huyện và thành phố.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2122/VPCP-NC ngày 07/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh, có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

1. Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 246/VP-NC ngày 22/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện và thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, buôn bán trái phép các loại pháo trên địa bàn.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn