Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc người dân xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê (799/VP-NC, ngày 14/3/2018)

 

           Kính gửi:

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2325-TB/VPTU ngày 09/3/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy; xem xét Báo cáo số 467/BC-BCH ngày 06/3/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê và chủ trương kiểm tra hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi với phía Trung Quốc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới đã ký kết giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc; thu thập, khai thác các thông tin tuyển dụng lao động của Trung Quốc để thông báo cho người lao động Việt Nam.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền sâu rộng cho người dân về Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới và các quy định về xuất nhập cảnh; tuyên truyền người dân không xuất cảnh trái phép.

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các đơn vị Công an Biên phòng Quảng Tây tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn qua lại biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; tiếp tục nắm tình hình, trao đổi với các đơn vị chức năng phía Trung Quốc rút ngắn thời gian kiểm nghiệm hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn