Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 (79/GM-UBND ngày 14/3/2018).

GIẤY MỜI

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch

xây dựng nông thôn mới năm 2018

              

         

Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 với các nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần

a) Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, thành phố;

- Bí thư, Chủ tịch UBND 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018; 05 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn; các xã biên giới và các xã đặc biệt khó khăn lựa chọn bổ sung (tại Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh) chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

2. Nội dung

Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 và một số nội dung trọng tâm chỉ đạo thực hiện từ nay đến năm 2020.

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, ngày 19/3/2018 (thứ Hai).

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh và Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố.

5. Tổ chức thực hiện

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 và một số nội dung trọng tâm chỉ đạo từ nay đến năm 2020;

- Xây dựng chương trình Hội nghị chi tiết; chủ động phân công, gợi ý nội dung tham luận của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện tại Hội nghị; tập hợp tài liệu có liên quan, gửi file điện tử cho các huyện trong ngày 18/3/2018, đồng thời chủ động sao in đủ cho các thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

b) Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 15 giờ 00 ngày 18/3/2018 và thử lại từ 13 giờ 00 ngày 19/3/2018.

c) UBND các huyện, thành phố mời các thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu địa phương, chủ động tiếp nhận tài liệu, bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn