Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga (793/VP-KTTH, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

                                                                                                  

Xem xét Công văn số 414/XTTM-XTĐT ngày 07/3/2018 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương về việc mời tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông tin về Chương trình trên đến một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết, chủ động đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.

 (Công văn số 414/XTTM-XTĐT được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn