Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật (789/VP-KGVX, ngày 13/3/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế.

 

            Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 0202/16 ngày 02/02/2018 của Trung tâm II – Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm II) về khám sàng lọc và phẫu thuật trẻ khuyết tật; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chủ động liên hệ và làm việc với Trung tâm II về chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

       2. Sở Y tế chủ động liên hệ với Trung tâm II xây dựng lộ trình đào tạo khám sàng lọc cho các cán bộ tuyến huyện và đào tạo phẫu thuật viên Bệnh viên Đa khoa tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 theo đề nghị của Trung tâm II tại Công văn trên.

(Công văn số 0202/16 ngày 02/02/2018 của Trung tâm II được sao gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn