Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 13/03/2018 - 11:17

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 457/QĐ-UBND, ngày 12/3/2018).

 

Ảnh minh họa (nguồn baolangson.vn)

Theo đó, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Tổ trưởng; Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Tổ phó Thường trực; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính dự án đầu tư tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổng hợp, đề xuất cụ thể đối với từng dự án, xử lý các vi phạm theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Thùy Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn