Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra dự án Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng và dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (75/GM-UBND ngày 09/3/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng và dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

 

Thực hiện chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng và dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng;

- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Chủ đầu tư mời);

- Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin).

2. Thời gian, địa điểm:

- Ngày 14/3/2018 (thứ Tư): Từ 8h00’ tập trung tại ngã ba cuối tuyến Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn I) giao với QL.4A tại Km6+200m. Sau khi kiểm tra công trình Đường giao thông khu phi thuế quan, Đoàn tiếp tục kiểm tra công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong.

- Sau khi kiểm tra thực tế từng công trình, sẽ tổ chức họp tại thực địa, địa điểm do Chủ đầu tư dự án bố trí.

3. Công tác chuẩn bị:

- Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tình hình thực hiện dự án.

- UBND huyện Văn Lãng báo cáo công tác giải phóng mặt bằng.

- Các cơ quan liên quan báo cáo thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn được giao.

Kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn