Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập



myspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 12/03/2018 đến Chủ nhật ngày 18/03/2018)

Thứ Sáu, 09/03/2018 - 08:44

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 12/3/2018

THỨ BA

Ngày 13/3/2018

THỨ TƯ

Ngày 14/3/2018

THỨ NĂM

Ngày 15/3/2018

THỨ SÁU

Ngày 16/3/2018

THỨ BẢY

Ngày 17/3/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 18/3/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với huyện Lộc Bình

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với huyện Hữu Lũng

Sáng: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: 14h Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2018 tại TPLS

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân Mậu Tuất, năm 2018

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2018 tại huyện Cao Lộc

Sáng: Kiểm tra các dự án đường GT Khu phi thuế quan và đường đấu nối với khu Khả Phong

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 3

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Họp về dự án sân golf, khách sạn Hoàng Đồng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Tiếp công dân định kỳ tháng 3

Chiều: Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân Mậu Tuất, năm 2018

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 tại  huyện Bắc Sơn

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp xem xét tiến độ GPMB và thực hiện dự án khu trung chuyển hàng hoá.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân Mậu Tuất, năm 2018

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự khai giảng Lớp Trung cấp quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: 8h Kiểm tra Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tại huyện Đình Lập

Sáng: 8h Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với huyện Hữu Lũng

 

Kiểm tra Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tại huyện Văn Quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: 15 Họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh

Chiều: 15h Tổng kết tuần văn hóa, thể thao và du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

5

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 tại huyện Văn Lãng

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 tại  huyện Đình Lập

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân Mậu Tuất, năm 2018

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn