Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét tiến độ và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu Trung chuyển hàng hoá thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (72/GM-UBND ngày 08/3/2018).

GIẤY MỜI

Họp xem xét tiến độ thực hiện và công tác GPMB

 Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án (theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Nhà đầu tư Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC.

- Tổ trưởng và Tổ phó Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (theo Quyết định 06/QĐ-BCĐ ngày 13/01/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo);

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng Kinh tế chuyên ngành và Phòng Kinh tế tổng hợp.

2. Nội dung: Xem xét tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14h00’ ngày 13/3/2018 (thứ Ba), tại Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc.

4. Công tác chuẩn bị:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp (chuẩn bị đủ tài liệu cho thành phần dự họp).

- Nhà đầu tư Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư dự án.

- UBND huyện Cao Lộc báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí phòng họp.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn