Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 05/03/2018 đến Chủ nhật ngày 11/03/2018)

Thứ Sáu, 02/03/2018 - 15:17

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 05/3/2018

THỨ BA

Ngày 06/3/2018

THỨ TƯ

Ngày 07/3/2018

THỨ NĂM

Ngày 08/3/2018

THỨ SÁU

Ngày 09/3/2018

THỨ BẢY

Ngày 10/3/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 11/3/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Tràng Định

 

Sáng: 8h Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại thành phố Lạng Sơn

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Văn Lãng

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp về dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Cao Lộc

 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Văn Quan

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Bình Gia

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Bắc Sơn

 

Sáng: Dự Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020

 

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN  năm 2018 tại huyện Hữu Lũng

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN  năm 2018 tại huyện Chi Lăng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

5

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Chi Lăng

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn