Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số: 22/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày   08 tháng 02 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường

giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

 nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo phong trào làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây, trồng hoa đào, trồng rừng, bảo vệ rừng thường xuyên, sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường cảnh quan sinh thái, làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế đồi rừng và xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ để tổ chức ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất năm 2018 có hiệu quả.

- Huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018, phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

- Tết trồng cây phải lựa chọn kỹ về loài cây trồng cho từng địa điểm, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt, trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây phải có chủ cụ thể, hiệu quả, đi đôi với cơ chế hưởng lợi.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

UBND các huyện, thành phố tuỳ theo hiện trạng các công trình để ưu tiên tập trung sửa chữa khắc phục trong đợt ra quân:

- Sửa chữa, xây lát, kiên cố hoá các công trình đầu mối có quy mô nhỏ như đập dâng, phai tạm, guồng cọn... để ổn định, phát huy hiệu quả công trình.

- Tổ chức nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương trên địa bàn; sửa chữa, xây lát kiên cố các đoạn mương hư hỏng để dẫn nước được tới từng chân ruộng.

- Duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi, tạo ra môi trường sống sạch, đẹp.

2. Làm đường giao thông nông thôn

Để đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đầu xuân, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường trên địa bàn để tổ chức ra quân đầu xuân.

- Đối với các tuyến đường xã và đường thôn cần huy động nhân lực tại chỗ để tổ chức sửa chữa những hư hỏng nhỏ của cầu, ngầm, nền, mặt đường, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ hai bên đường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn và kế hoạch xây dựng đường bê tông cho từng tuyến đường cần thực hiện trong năm 2018. Trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

3. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng cây, trồng rừng nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất năm 2018

3.1. Lễ phát động của tỉnh

- Địa điểm: Khu di tích thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Thành phần dự kiến: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Đại diện lực lượng Đoàn viên, thanh niên thành phố Lạng Sơn; Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Lạng Sơn.

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 21/02/2018 (Tức ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2. Lễ phát động của UBND các huyện

UBND các huyện căn cứ theo Kế hoạch đã xây dựng chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng cây hoa đào xuân Mậu Tuất năm 2018.

Thành phần tham gia buổi Lễ phát động:

- Các địa phương tuỳ vào điều kiện cụ thể có thể mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể đến dự Lễ phát động và tham gia “Tết trồng cây” tại địa phương mình.

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố chủ trì buổi lễ; các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện tham dự.

- Các lực lượng tham gia: Cán bộ công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể của huyện, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng tham gia phải mang theo đầy đủ dụng cụ như: Cuốc, xẻng, dao, bình tưới nước...

(Chi tiết có biểu tổng hợp Lễ ra quân các huyện, thành phố kèm theo)

4. Thời gian thực hiện

Tùy điều kiện cụ thể các huyện chủ động tổ chức Lễ ra quân trong khoảng thời gian từ ngày 04/02/2018, tức ngày 18 tháng Chạp năm Đinh Dậu (thời điểm bắt đầu tiết Lập Xuân) đến ngày 25/02/2018, tức ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở địa phương tổ chức thực hiện tốt Lễ ra quân đầu xuân Mậu Tuất. Tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị cây con (cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây lưu niệm...), hiện trường trồng cây (phát dọn thực bì, cuốc hố, lấp hố) tại địa điểm trồng cây công cộng và địa điểm trồng rừng của các hộ gia đình chính sách đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố). Xác định các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn để nạo vét, duy tu, bảo dưỡng, khơi thông dòng chảy, vệ sinh, phát quang cây cỏ...

- Báo cáo nhanh kết quả thực hiện (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về: công tác chuẩn bị ra quân trước ngày 12/2/2017, kết quả ra quân đầu xuân trước ngày 26/02/2018 (tức ngày 11 tháng giêng năm Mậu Tuất); tổng hợp báo cáo kết quả chung trước ngày 12/3/2018.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân đầu xuân năm 2018; kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô hom, bảo đảm cung ứng đủ cho “Tết trồng cây” và kế hoạch trồng rừng năm 2018. Chỉ đạo thực hiện phong trào trồng cây Đào trên địa bàn tỉnh theo chương trình trồng cây phân tán hằng năm.

Báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể: tổng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh về kết quả ra quân đầu xuân trước ngày 03/03/2018; tổng hợp báo cáo kết quả chung trước ngày 24/3/2018.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn.

4. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn. Kịp thời đưa tin, bài phản ánh khí thế ra quân trồng cây đầu xuân; biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình tích cực tham gia thực hiện tốt.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

- Tăng cường tuyên tuyền, vận động cơ quan, đơn vị tích cực, hăng hái tham gia thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Huy động cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, sĩ quan, chiến sỹ trong đơn vị tham gia buổi Lễ phát động “Tết trồng cây” và ra quân đầu xuân.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện tốt Lễ phát động “Tết trồng cây” và ra đầu xuân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn