Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018 (57/GM-UBND ngày 13/02/2018).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018

(ngày 27 tháng 02 năm 2018)

              

           Kính gửi:

             - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;    

                                                 - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 02 năm 2018 (số 02/CTr-UBND ngày 26/01/2018), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 như sau:

I. Văn phòng UBND tỉnh trình

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

          III. Sở Nội vụ trình

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đối với cán bộ luân chuyển đến năm 2020.

          Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

          Thời gian họp: 1 ngày, ngày 27/02/2018 (thứ Ba).

(Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 21/02/2018.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn