Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ đạo triển khai công tác quản lý doanh thu đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng máy tính tiền

Thứ Ba, 13/02/2018 - 18:35
Ảnh minh họa (Internet)

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quản lý doanh thu đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng máy tính tiền (Công văn số 137/UBND-KTTH, ngày 13/2/2018).

 

Yêu cầu Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc triển khai công tác quản lý doanh thu kết nối máy tính tiền đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng máy tính tiền để quản lý và thu thuế theo quy định; báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh./.

 

Tại Điều 40 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có quy định: “Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị và một số hàng hóa, dịch vụ khác có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán thì thực hiện kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế”.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn