Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ đạo việc ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Ba, 13/02/2018 - 18:30

UBND tỉnh vừa chỉ đạo về việc ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (Công văn số 135/UBND-KTTH, ngày 13/2/2018).

 

 

Theo đó, đối với đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính theo quy định phải có xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì mới được phép cho ghi nợ.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo rà soát, tổng hợp các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm và các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất sau thời hạn 05 năm nhưng chưa trả nợ tiền sử dụng đất làm cơ sở cho việc đôn đốc trả nợ; tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được quy định sau 5 năm chưa trả hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn lại phải tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ, có biện pháp tổ chức thu triệt để góp phần tăng thu ngân sách nhà nước./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn