Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ Ba, 13/02/2018 - 18:20

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 (Kế hoạch số 28 /KH-UBND, ngày 13/2/2018).

 

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó, tập trung vào các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong năm 2017, 2018 và các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên; triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố, xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật; tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn