Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh

Thứ Ba, 13/02/2018 - 15:59

UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (tại Quyết định số 343/QĐ-UBND, ngày 09/2/2018).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018; thay thế Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn