Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Ba, 13/02/2018 - 15:57
Ảnh minh họa (Internet)

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Công văn số 138 /UBND-KTTH, ngày 13/2/2018).

 

Theo đó, Sở Công Thương cùng với các sở, ngành có liên quan khẩn trương bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công bố, công khai về quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý; chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện việc Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn