Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 13/02/2018 - 15:54

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới (Công văn số 128/UBND-NC, ngày 09/2/2018).

 

Ảnh minh họa (tuyengiao.vn)

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác giải quyết nuôi con nuôi. Rà soát và đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn...

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn