Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 19/02/2018 đến Chủ nhật ngày 25/02/2018)

Thứ Ba, 13/02/2018 - 14:47

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 19/02/2018

(mùng 4 tháng Giêng)

 

THỨ BA

Ngày 20/02/2018

(mùng 5 tháng Giêng)

THỨ TƯ

Ngày 21/02/2018

(mùng 6 tháng Giêng)

THỨ NĂM

Ngày 22/02/2018

(mùng 7 tháng Giêng)

THỨ SÁU

Ngày 23/02/2018

(mùng 8 tháng Giêng)

THỨ BẢY

Ngày 24/02/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 25/02/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: 9h Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu di tích Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, TP LS

Sáng: 8h30 Dự Lễ công bố Quyết định công nhận xã  Cường Lợi, huyện Đình Lập, Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Sáng:  8h Thăm, động viên ra quân đầu xuân tại đơn vị thực hiện Dự án cầu Kỳ Cùng, TPLS

- 9h: Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc

 

 

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Trực tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: 9h Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu di tích Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, TP LS

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Thăm, động viên ra quân đầu xuân tại đơn vị thực hiện Dự án cầu Kỳ Cùng, TPLS

 

 

Chiều: Trực tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: 9h Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu di tích Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, TP LS

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc

Dự Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: 9h Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu di tích Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, TPLS

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Tràng Định

 

Sáng: 8h30 Dự Khai mạc Lệ hội Đồng Đăng xuân Mậu Tuất 2018

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

5

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: Trực tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Sáng: 9h Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu di tích Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, TP LS

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Bắc Sơn

Sáng: 9h30 dự lễ khai trương ngân hàng VP BANK chi nhánh Lạng Sơn

 

Chiều: Nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Trực tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn