Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Thăm, động viên ra quân đầu xuân một số dự án trọng điểm (56/GM-UBND ngày 12/02/2018)

GIẤY MỜI

Thăm, động viên ra quân đầu xuân một số dự án trọng điểm

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2018, UBND tỉnh mời các thành phần tham dự thăm, động viên ra quân đầu xuân một số dự án trọng điểm năm 2018, cụ thể như sau:

1. Dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

a) Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải (chủ đầu tư), Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn.

b) Thời gian, địa điểm: Từ 8 giờ 00 phút ngày 23/02/2018 (thứ Sáu, ngày mồng 8 tháng Giêng), tại địa điểm xây dựng công trình.

2. Dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

a) Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

b) Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc

Các thành phần tập trung tại đầu tuyến (Km45+100, giao Quốc lộ 1A, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vào 14h 00 phút ngày 26/02/2018 (thứ Hai, ngày 11 tháng Giêng) để đi thăm, động viên công trường.

c) Phương tiện

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng;

- Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.

3. Phân công chuẩn bị

Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chương trình thăm, động viên ra quân đầu xuân của lãnh đạo UBND tỉnh; chỉ đạo các nhà thầu tổng hợp, báo cáo khái quát tình hình ra quân đầu xuân của đơn vị.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn