Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự chương trình gặp gỡ, trao đổi, kết nối doanh nghiệp (55/GM-UBND ngày 12/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự chương trình gặp gỡ, trao đổi, kết nối doanh nghiệp

 

 

UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội vận tải tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư hầm Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường Sài Gòn; Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

+ Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát, Công ty TNHH MTV Hưng Phát Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Vận tải quốc tế MC Lạng Sơn, Hợp tác xã Đoàn Kết, Công ty Cổ phần Sao Vàng, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng PTNT Song Quang, Công ty Cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng Phú Lộc.

2. Thời gian, địa điểm:

Từ 9h00’ đến 11h00’ ngày 26/02/2018 (thứ Hai, ngày 11 tháng Giêng âm lịch), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung:

Gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý điều hành giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giới thiệu một số dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư hầm Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường Sài Gòn; Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

4. Phân công chuẩn bị

- Công ty Cổ phần Đầu tư hầm Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường Sài Gòn; Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chuẩn bị tài liệu giới thiệu về một số dự án đầu tư của đơn vị và các nội dung khác có liên quan.

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến của Hiệp hội vận tải, doanh nghiệp vận tải Lạng Sơn để trao đổi với doanh nghiệp BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

- Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tổng hợp ý kiến các đơn vị, chuẩn bị các nội dung có liên quan theo chủ đề làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn