Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Chương trình bình ổn giá (53 /GM-UBND ngày 07/02/2018).

GIẤY MỜI

  Dự kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất năm 2018 và Chương trình bình ổn giá

                         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Chương trình bình ổn giá trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc.

3. Thời gian, địa điểm: Ngày 09/02/2018 (thứ Sáu). Cụ thể:

- Từ 07h15’-07h30: Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh;  

- Từ 07h45’-08h30’: Kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại xây dựng Thiên Phú;

- Từ 08h40’-09h40: Kiểm tra tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Lạng Sơn; 

- Từ 09h55’-10h30: Kiểm tra tại Công ty CP thương mại Hoàng Nguyên;

- Từ 10h45’-11h30: Kiểm tra tại Công ty CP giống cây trồng Lạng Sơn.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu liên quan đến Chương trình bình ổn phục vụ kiểm tra; thông báo cho các doanh nghiệp được kiểm tra chuẩn bị báo cáo và bố trí địa điểm kiểm tra.

- Các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn