Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động trồng cây,trồng hoa Đào Xuân Mậu Tuất năm 2018 (56/TB-UBND ngày 06/02/2018).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động trồng cây,

trồng hoa Đào Xuân Mậu Tuất năm 2018

      

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018; Chương trình số 178/CTr-BTC ngày 29/12/2017 Tổ chức các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018, trong đó Lễ phát động trồng cây, trồng hoa Đào Xuân Mậu Tuất năm 2018, dự kiến tổ chức vào lúc 8h00’, thứ Sáu ngày 23/02/2018 (Tức ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

 

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh giao UBND thành phố thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động trồng cây, trồng hoa Đào Xuân Mậu Tuất năm 2018 như sau:

 

Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 21/02/2018 (thứ Tư, ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

 

Các nội dung khác tại Kế hoạch số 184/KH-UBND, Chương trình số 178/CTr-BTC không thay đổi.

 

UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố, các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn