Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp xem xét dự thảo Quyết định phê duyệt phương án thực hiện chính sách và giải quyết chế độ lao động dôi dư của Công ty Cơ khí và Cơ điện (51/GM-UBND ngày 05/02/2018).

GIẤY MỜI

Họp xem xét dự thảo Quyết định phê duyệt phương án

 thực hiện chính sách và giải quyết chế độ lao động dôi dư

của Công ty Cơ khí và Cơ điện

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên các Phòng: Kinh tế tổng hợp, Nội chính, Khoa giáo văn xã.

- Công ty Cơ khí và Cơ điện tỉnh Lạng Sơn: Ông Lương Minh Cường, ông Lăng Văn Tiến (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

2. Thời gian, địa điểm: Từ 08h00’, ngày 08/02/2018 (thứ Năm) tại Phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Xem xét dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án thực hiện chính sách và giải quyết chế độ lao động dôi dư của Công ty Cơ khí và Cơ điện tỉnh Lạng Sơn.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu theo nộidung cuộc họp.

 (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp)

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn