Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (51/TB-UBND ngày 05/02/2018).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình

mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

Thực hiện Công điện số 144/CĐ-VPCP ngày 05/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018,

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo hoãn cuộc họp trực tuyến nêu trên tại điểm cầu của tỉnh theo Giấy mời số 49/GM-UBND ngày 03/02/2018; thời gian tổ chức lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần dự họp biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn