Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp xem xét các dự án đầu tư tại Khu Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (50/GM-UBND ngày 05/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét các dự án đầu tư tại

 Khu Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn;

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn: Lãnh đạo và Chuyên viên;

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng KTTH, KTCN.

2. Thời gian: Từ 14h00’, ngày 08 tháng 02 năm 2018 (Thứ Năm).

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động các dự án đầu tư và công tác quản lý, sử dụng đất tại các cửa khẩu trong trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn.

5. Tổ chức thực hiện

 Giao Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng báo cáo chung theo nội dung cuộc họp; tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp (25 bộ).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn