Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định Về việc phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp

Thứ Hai, 05/02/2018 - 16:58
Ngày văn bản: 
10/01/2018
Số văn bản: 
37/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Số sao lục: 
95/SY-VP
Nơi nhận: 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn