Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018

Thứ Hai, 05/02/2018 - 16:57
Ngày văn bản: 
10/01/2018
Số văn bản: 
81/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tư pháp
Số sao lục: 
94/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn