Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Sao y Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

Thứ Hai, 05/02/2018 - 16:56
Ngày văn bản: 
29/12/2017
Số văn bản: 
33/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành: 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số sao lục: 
93/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn