Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Thứ Hai, 05/02/2018 - 16:54
Ngày văn bản: 
12/01/2018
Số văn bản: 
63/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Số sao lục: 
92/SY-VP
Nơi nhận: 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn