Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Công điện về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT

Thứ Hai, 05/02/2018 - 16:52
Ngày văn bản: 
19/01/2018
Số văn bản: 
82/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Số sao lục: 
90/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; VP Ban ATGT tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn