Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò

Thứ Hai, 05/02/2018 - 16:50
Ngày văn bản: 
28/12/2017
Số văn bản: 
31/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công thương
Số sao lục: 
89/SY-VP
Nơi nhận: 
Hiệp hội DN tỉnh ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn