Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (49/GM-UBND ngày 03/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự  Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình

mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

 

Thực hiện Công điện số 139/CĐ-VPCP ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần mời:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn (QĐ 2381/QĐ-UBND ngày 08/12/2016); đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và thường trực Văn phòng ĐPCTXD NTM tỉnh.

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút, ngày 06/02/2018 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động liên hệ tiếp nhận tài liệu từ trung ương, in đủ cho các thành phần dự họp; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan dự thảo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các kiến nghị, đề xuất có liên quan;

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ họp trực tuyến.

Kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn