Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 (48/GM-UBND ngày 03/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

 

 

Thực hiện Giấy mời số 83/GM-BNN-VP ngày 01/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Mời đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn dự họp;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo chi cục, bộ phận chuyên môn trực thuộc tham dự; thông báo tới các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn tỉnh cùng dự họp trực tuyến.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 06/02/2018.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tiếp nhận tài liệu, in đủ cho các thành phần họp; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn năm 2017, dự kiến kế hoạch triển khai năm 2018 và các đề xuất, kiến nghị liên quan.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết bảo đảm cho họp trực tuyến.

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn